Stichting Het Vierde Kruis
Aan alle mensen die geholpen hebben:
Dank voor medewerking aan dit unieke project.
Even een samenvatting:
 • Mensen die Beschermd Wonen krijgen een gezicht.
 • Mede dankzij jullie, dank daarvoor!
 • Er is een mooi boek, Silent Witnesses, verkoop gaat goed, alle kosten worden gedekt.
 • Er was een mooie etalage expositie, meer dan 30 winkeliers deelden hun etalage!
 • Er was een mooi artikel in het Parool,
 • Er waren/zijn Visuele Verhalen in het Claverhuis, en de expositie komt vast nog een keer op een andere locatie.
 • Last but not least, mede dankzij uw hulp hebben Ī50 mensen zich als vrijwilliger bij de pagina van Silent Witnesses gemeld!
 • Nogmaals dank, ook namens de mensen die Beschermd Wonen in Amsterdam!


Dit project werd mede ondersteund door :
 1. het Cultuurfonds
 2. Mensen Maken Amsterdam

Artikel over de expositie uit het Parool


Zie artikel (pdf).

Silent-Witnesses
Aangenaam, Peter van der Meer/Speer, portretfotograaf, begeleider bij mensen die Beschermd Wonen, en tevens artistiek leider bij Stichting het Vierde Kruis. We zijn bezig met een bijzonder fotografie-project.
Vanaf 15 december 2023 start de etalage foto-expositie, Silent Witnesses
Vanuit de Hazenstraat, slingert de foto-expositie richting Elandsgracht, naar de Kinkerstraat, tot aan de Ten Kate Markt. 40 Portretten, in de etalages van meewerkende winkeliers, van mensen die beschermd Wonen in Amsterdam. Met deze expositie willen wij aandacht vragen voor deze bijzondere groep (meer dan 4000!) Amsterdammers.
Silent Witnesses zal publiciteit opleveren. Die wordt gebruikt om andere Amsterdammers op te roepen ook eens een handje te helpen op de locaties waar deze mensen wonen. Er is daar nl. een groot personeelstekort. Vrijwilligers Centrale Amsterdam ondersteund dit initiatief.

De expositie Silent Witnesses :
40 mensen die Beschermd Wonen worden in hun woonsituatie geportretteerd. De expositie start in de Jordaan, een buurt, die bekend staat vanwege de saamhorigheid. Van Studio Speer in de Hazenstraat, naar de Elandsgracht, naar de Kinkerstraat tot aan de Ten Kate markt. 40 portretten in etalages, openbaar, gedurende een maand te zien.
Een project over mensen die Beschermd Wonen in Amsterdam, een onzichtbare groep Amsterdammers. Met deze portretfoto's willen we ze zichtbaar makenNaast de foto in de etalage komt een informatiebord, met tekst, dank aan bewoners, dank aan ondernemers etc. Daar wordt ook een QR code getoond, die leidt naar de Vrijwiligers Centrale Amsterdam. Want, zoals iedereen weet, is er een ernstig personeelstekort, en er is een grote vraag naar vrijwilligers. Met deze QR-code kunt u zich als vrijwilliger aanmelden.
P.S. De deelnemers hebben vooraf schriftelijk toestemming gegeven voor publicatie.


Studio Speer - Hazenstraat 35
Lola and Will - Hazenstraat 33
Haas - Hazenstraat 50 cq Elandsstraat 121
Mooney - Hazenstraat 52
Painted studio - Hazenstraat 70
Patisserie Arnold Cornelis - Hazenstraat 78
Albert Hein - Elandsgracht 13A
Claverhuis - Elandsgracht 70
Edison Interieur - Elandsgracht 88
Smit Cruyff Sportspecialist - Elandsgracht 98
Siem van der Gracht slagerij - Elandsgracht 116
Moneygramtransfer - Elandsgracht 128
Kapsalon in de Jordaan - Elandsgracht 51
Stoot je hoofd niet - Elandsgracht 63
Hollywood Mark Tattoo - Elandsgracht 65
Notaris C. Hemker - Elandsgracht 83
Engels Verfspeciaalzaak - Elandsgracht 95
Atelier Ton van Roermund - Elandsgracht 87
Vindict Wine - Elandsgracht 113
Mister Blue I love You - Hoek Marnix (B)
Legerdump - Kinkerstraat 138
Orange copy - Kinkerstraat 1
Wasserij Miela - Kinkerstraat 35
Rijwielhandel de Hoge Bi - Kinkerstraat 37
Tailor de kinker - Kinkerstraat 57
Hoogstins - Kinkerstraat 117
Casa brasil - Kinkerstraat 28
Ontmoetingsplek Da Costa - Kinkerstraat 42
Knip je knap - Kinkerstraat 116
Legerdump - Kinkerstraat 138
Beeldend gesproken De hallen - Tollenstraat 62

Help mee met het financieren van de expositie
Ten behoeve van de expositie "Silent Witnesses" wordt een crowdfunding gestart.
Help mij bij het realiseren etalage foto-expositie Silent Witnesses, dwars door Amsterdam.
Doneer nu !

1. Het laatste nieuws
 • Silent Witnesses krijg een aanmoedigingsprijs "Mensen Maken Amsterdam".
 • Silent Witnesses wordt ook financieel ondersteund door Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Silent Witnesses is in 2024 te zien in de OBA Centraal Station.
2. Data
 • 15 november : digitale presentatie Silent Witnesses aan Laughton Camera Club, London.
  1. An amazing speaker.
  2. A really thought provoking presentation.
  3. He is obviously a people person and this is wonderfully reflected in his photography.
  4. It was a brilliant evening. Your social values, perseverance and work ethic developing a project really shone through. I really appreciated the effort you took to light your subjects and the creative variety of your portraits.
 •   1 december : visuele verhalen Silent Witnesses in het Claverhuis tussen 19:30 en 21:00 uur.
 •   8 december : visuele verhalen Silent Witnesses in het Claverhuis tussen 19:30 en 21:00 uur.
 • 15 december : presentatie boek in het Claverhuis tussen 17:00 en 19:00 uur en start etalage-expositie.
P.S. Aanmelden voor de visuele verhalen in het Claverhuis : info@speerfotografie.nl
3. Het boek : Silent Witnesses
Een uniek fotoboek. In dat boek kwam de fotograaf nog niet eerder zo dicht bij deze mensen. Dankzij een unieke combinatie van geduld, ervaring, wist hij bij deze mensen het vertrouwen te winnen. De fotograaf is ook begeleider bij GGZ, vertrouwenspersoon en was ooit verpleegkundige.
Het voorwoord wordt geschreven door Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam en door Oscar Neve, ervaringsdeskundige.

In het fotoboek staan QR-code's,waarmee belangstellenden, die in de zorg werkzaam willen zijn, zich kunnen aanmelden.
Wilt u ook bijdragen aan het boek Silent Widnesses, stort dan uw donatie op rekeningnummer ,IBAN: NL46 INGB 0006 1978 80
4. Visuele Verhalen
Met het vertellen van zijn Visuele Verhalen, ondersteund door reeds gedane fotoprojecten, toont hij graag Amsterdam vanuit een ander perspectief. Doel is de saamhorigheid in Amsterdam te vergroten. Bij het Visuele Verhaal, Silent Witnesses, wordt gebruik gemaakt ervaringsdeskundigen. In het najaar starten de lezingen op scholen en universiteiten. Op deze manier worden ook jongeren op de hoogte gebracht van deze tot nu toe onbekende Amsterdammers. Niet alleen in Amsterdam worden onze activiteiten met interesse gevolgd. In nov. 2023 mag ik, digitaal, voor 50 Engelse fotografen een lezing geven over mijn fotografie-projecten.
5. Deelnemende organisaties
 1. Amsta
 2. Evean
 3. Cordaan
 4. Permens
 5. Leger des Heils
 6. Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Het volgende geldt voor alle projecten ....

1. Missie
Stichting Het Vierde Kruis is opgericht om saamhorigheid in steden en speciaal in Amsterdam te bevorderen. Fotografie en andere culturele en artistieke activiteiten worden door de stichting gebruikt als middel om mensen te bereiken en te verbinden.
2. Visie
Het leven in steden verandert snel. De kans op vervreemding van elkaar en van onszelf groeit. Mensen, jong en oud, komen nauwelijks in contact met bewoners uit andere stadsdelen/wijken en met bewoners met een andere culturele of religieuze achtergrond. Stichting Het Vierde Kruis droomt van een stad (en wereld) waarin een divers publiek jong en oud, rijk en arm, uniform of cultureel divers, saamhorig samen leeft en van kunst kan genieten.
3. Saamhorigheid
Fotografie is een van de manieren om verhalen te vertellen. Het vertellen van verhalen is een eeuwenoude traditie om saamhorigheid te bevorderen. De foto's en de verhalen achter de foto's kweken meer begrip en bewustwording voor wat mensen beweegt. Het doel van de projecten is om specifieke groepen zichtbaarder te maken en meer te betrekken bij de Amsterdamse samenleving. Kortom: meer saamhorigheid in Amsterdam.

Het eerste project vertelde het verhaal van de Nelis, die graag een bekende Nederlander wilde worden. Hij werd beroemd en zijn invloed wendde hij aan om de zorg van andere verstandelijk gehandicapten in Amsterdam te verbeteren. Nelis was en is volop in de pers. Nelis had een signeersessie bij Scheltema, op het Koningsplein, daarop aansluitend een feest op de Elandsgracht. Bij het Nelisproject waren tientallen vrijwilligers betrokken. Leerlingen van het Altra college maakten een mooie troon voor Nelis, leerlingen van het Roc Elandsstraat bakte honderden koekjes. Cafe's werkte belangeloos mee aan het feest voor Nelis. Leerlingen van het 14e montessori college traden op in het grote Nelis koor. Tientallen artiesten (o.a. Dries Roelvink en Imca Marina) traden belangeloos op voor de verstandelijk gehandicapte gasten. Ed van Thijn benoemde Nelis tijdens het feest tot burgemeester van de Hazenstraat.

2014 overleed de Burgemeester van de Hazenstraat. Als een ware popster werd hij uitgeleide gedaan. Drie maanden later maakte Richard Walraven en Peter van der Meer een grafsteen gemaakt van straatstenen uit de Hazenstraat in de vorm van het wapen van Amsterdam, maar dan met een kruis extra. Dit kruis staat voor saamhorigheid. Burgemeester van der Laan onthulde de steen.

Het tweede project belichtte het verhaal van Joost Wieman, die op zijn 48ste werd gediagnosticeerd met ALS. Veertien Amsterdammers verzorgden hem enkele jaren tot aan zijn dood, zonder professionele hulpverleners. Joost droeg zijn ziekte koninklijk, daarvan is een videoportret gemaakt.In het derde project, met als titel De Dames, fotografeerde Speer Amsterdamse dames uit de Jordaan, AmsterdamZuid en Amsterdam Zuidoost: drie stadsdelen die respectievelijk ooit arm, ooit rijk en kleurrijk zijn. De leeftijd van de dames varieerde van 70+ tot 104 jaar. De Dames kwamen samen, leerlingen van omliggende scholen werden actief betrokken bij expositie en kennismaking dames.
Van krot tot venix
Geen winstoogmerk
De stichting is een ideŽle instelling zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de stichting een beperkt eigen vermogen heeft en dat de stichting uitdrukkelijk niet tot doel heeft het behalen van winst en/of het behartigen van commerciŽle belangen. De stichting werft fondsen en subsidies om de projecten mogelijk te maken.
Steun
Om haar projecten te realiseren heeft de stichting uw steun als sponsor of donateur hard nodig. Doe mee want samen maken we onze stad sterker!
Voor meer informatie:
Peter van der Meer (Artistiek leider)
t +31 655 572 563
info@speerfotografie.nl
Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting Het Vierde Kruis vervult haar taken onbezoldigd en ontvangt alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Personeel heeft de stichting niet en opdrachtne-mers worden ingehuurd en betaald op projectbasis conform een vooraf door het bestuur goedgekeurde begroting. Ook de artistiek directeur van de stichting wordt ingehuurd op pro-jectbasis.
Bestuursleden
Herman Veerbeek - voorzitter
Zua Willemsen - penningmeester/secretaris
Ton Sol - kennis en ervaring zorg en welzijn
Commissie van aanbeveling
Karin Annaert - voormalig directeur van het Rosa Spier Huis
Dora van den Berg - zorgmanager
Peter van der Meer - artistiek leider
Peter van der Meer is initiatiefnemer van de projecten van stichting Het vierde kruis.
Fondsenwerving
Caecillia van Stigt


Stichting Het Vierde Kruis
Hazenstraat 35
1016 SN Amsterdam
t +31 655 572 563
KvK 80385575
RSIN 861657378
IBAN: NL46 INGB 0006 1978 80

Jaarverslag Stichting Het Vierde Kruis 2020-2021